Main contact information

HEADQUARTERS
Ljubljanska cesta 36
8000 Novo mesto
T: +386 (0)7 39 42 700
F: +386 (0)7 39 42 703
E: info@cgp.si

Administration offices

Commercial Field, Partner Division

T: +386 (0)7 39 42 700
E: info@cgp.si

on, ENGINEERING


Road Maintenance

T: +386 (0)7 39 42 862
E: anica.jurecic@cgp.si

 

Human Resources

T: +386 (0)7 39 42 785
E: klavdija.blaj@cgp.si

 

Legal Division
Sašo Jankovič
T: +386 (0)7 39 42 781
E: saso.jankovic@cgp.si


Financial Division
Tjaša Simončič Dragan - vodja
T: +386 (0)7 39 42 832
E: tjasa.dragan@cgp.si

Representative offices

Office in Črnomelj

Maintenance unit in Črnomelj
T: +386 (0)7 306 14 93
F: +386 (0)7 306 14 92
M: +386 (0)51 355 188

Janez Papež
Head of the office in Bela Krajina Belokranjska cesta
Belokranjska cesta
Črnomelj
T: +386 (0)7 306 14 90
F: +386 (0)7 306 14 92
M: +386 (0)41 745 842
E: papez.janez@cgp.si

Office in Kočevje

Maintenance unit in Kočevje
T: +386 (0)1 835 02 00
F: +386 (0)1 835 02 01
M: +386 (0)51 355 189

Ivan Marinč
Head of the office in Kočevje
Podgorska ulica
Kočevje
T: +386 (0)1 893 86 80
F: +386 (0)1 893 86 86
M: +386 (0)41 762 547
E: marinc.ivan@cgp.si

Office in Posavje

Maintenance unit in Drnovo
T: +386 (0)7 490 15 18
F: +386 (0)7 490 31 54
M: +386 (0)51 355 174

Tomaž Urbanč
Head of the office in Posavje
Drnovo 1A
Drnovo
T: +386 (0)7 490 15 17
F: +386 (0)7 490 15 19
M: +386 (0)41 695 446
E: urbanc.tomaz@cgp.si

Office in Novo mesto

Maintenance unit in Novo mesto
T: +386 (0)7 394 26 45
F: +386 (0)7 394 26 41
M: +386 (0)51 355 186

Boštjan Matko
Head of the office in Novo mesto
Livada
Novo mesto
T: +386 (0)7 394 26 47
M: +386 (0)41 799 759
E: matko.bostjan@cgp.si

Office in Trebnje

Maintenance unit in Trebnje
T: +386 (0)7 348 21 84
F: +386 (0)7 348 21 84
M: +386 (0)51 355 171

Janez Hutevec
Head of the office in Trebnje and Ivančna Gorica
Temeniška pot
Trebnje
T: +386 (0)7 348 21 80
M: +386 (0)31 387 779
E: hutevec.janez@cgp.si

Units in Litija - Zagorje

Tomaž Urbanč
Head of the units in Litija and Zagorje - Trojane
M: +386 (0)51 616 411
E: versic.marko@cgp.si

Concrete plants

Concrete plant Livada
Livada 8
8000 Novo mesto
T: +386 (0)7 39 42 630
M: +386 (0)41 601 514

Concrete plant Drnovo
Drnovo
8273 Leskovec pri Krškem
T: +386 (0)51 380 053

Concrete plant Boštanj
Boštajn
8294 Boštanj
T: +386 (0)51 380 074

Concrete plant Vrhpeč
Vrhpeč 0 N
8216 Mirna Peč
T: +386 (0)7 39 36 170
M: +386 (0)51 308 047

Concrete plant Črnomelj
Belokranjska cesta 32,
8340 Črnomelj
M: +386 (0)41 716 817

Quarries

Quarry in Gunte
Gunte
8270 Krško
T: +386 (0)7 48 82 144
M: +386 (0)51 380 057

Quarry in Dolenje Laknice
Dolenje Laknice
8230 Mokronog
T: +386 (0)7 38 85 375
M: +386 (0)51 654 970

Quarry in Vrčice
Vrčice
8333 Semič
M: +386 (0)41 799 591

Quarry in Cerov Log
Cerov Log
8310 Šentjernej
T: +386 (0)7 38 46 190
M: +386 (0)51 308 036

Quarry in Vrhpeč
Vrhpeč 0 N
8216 Mirna Peč
T: +386 (0)7 39 36 170
M: +386 (0)51 308 047

Sandpit in Stari Grad
Stari Grad
8270 Krško
M: +386 (0)51 380 054

Processing facility in Dobruška vas
Dobruška vas 45
8275 Škocjan
M: +386 (0)51 354 345