Poslanstvo in vizija


Poslanstvo

Svojim kupcem zagotavljamo celovite in kakovostne storitve na področju nizkih in visokih gradenj, vzdrževanja cestnega omrežja in vodotokov ter proizvodnje gradbenega materiala in izdelkov. Lastnikom zagotavljamo primeren donos na vloženi kapital, zaposlenim pa poklicni in osebnostni razvoj.

Vizija

Skupaj z ostalimi družbami v skupini bo družba CGP, d.d. ohranila položaj enega izmed vodilnih ponudnikov storitev na področju gradbeništva ter vzdrževanja cest in vodotokov v regiji. Aktivno bo nastopala na območju celotne Slovenije ter širila poslovanje na tuje trge.

Vrednote

Naše delovanje temelji na zaupanju, zanesljivih in varnih rešitvah, fleksibilnosti in partnerstvu, sodelovanju ter odgovornosti do naravnega in družbenega okolja. Ustvarjamo dodano vrednost za naročnika ter končnega uporabnika, obenem pa skrbimo za zadovoljstvo ter osebno rast in razvoj zaposlenih.

Zakaj CGP

Spoštujemo preteklost, a v prihodnost vstopamo s tradicijo, izkušnjami, strokovnostjo in finančno trdnostjo.

Vseskozi se zavedamo, da morajo biti naši projekti tako kakovostni, da lahko kljubujejo zobu časa. Naša zaveza tradiciji in prihodnosti, ki nam kaže pot naprej, je gonilo naše poslovne filozofije. V čedalje hitrejši razvoj sodobne družbe vnašamo vedenje o pomenu trajnosti: vzdržljivost naši projektov mora biti tako rekoč neomejena; vse ustvarjeno pa mora slediti izzivom prihodnosti. Odločno in pogumno smo začeli graditi hidroelektrarne, priložnost vidimo v izgradnji železniškega omrežja in nadaljnjem razvoju na področju izgradnje energetskih objektov in infrastrukture.