Certifikati

V skupini CGP imamo v skladu z internimi organizacijskimi predpisi določene odgovorne in zadolžene osebe za izvajanje kontrole kakovosti. Opredeljene imamo naloge odgovornih oseb ter dolžnosti zaposlenih, ki izvajajo kontrolo kakovosti. Imamo določene postopke in načine zagotavljanja ter izvajanja kontrole kakovosti.

S tako določenimi postopki zagotavljamo in kontroliramo tako kakovosti proizvodov kot tudi izvedenih del na celotnem področju dejavnosti skupine CGP. Posledično z višanjem kakovosti proizvodov in izvedenih del stremimo k zmanjševanju stroškov iz naslova slabe kakovosti in reklamacij, kot tudi zmanjševanju stroškov zaradi izboljšav na področju tehnologije izvajanja del ter racionalizacije proizvodnje.

V skupini CGP izvajamo kontrolo kakovosti v Službi za kakovost in razvoj. V sklopu službe deluje tehnična kontrola in dva laboratorija:

  • laboratorij Drnovo (preiskave kamenega agregata, preiskave asfaltnih zmesi in plasti, preiskave svežega in strjenega betona ter geomehanske preiskave),
  • laboratorij Livada (preiskave kamenega agregata in preiskave svežega betona).

Preiskave izvajajo usposobljeni ter izkušeni sodelavci s sodobno, vzdrževano in kalibrirano opremo. V obeh laboratorijih v sodelovanju z zunanjimi laboratoriji izvajamo kontrolo proizvodnje lastnih proizvodov in notranjo kontrolo izvedenih del na gradbiščih. Notranjo kontrolo kakovosti izvedenih del na samem gradbišču izvaja tehnična kontrola.

Kontrolo kakovosti proizvodov izvajamo na podlagi Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro), Pravilnika o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov ter veljavnih tehničnih specifikacij. Na podlagi vzpostavljenega sistema kontrole proizvodnje imamo pridobljene certifikate kontrole proizvodnje za vse proizvodne obrate v skupini CGP.

Na podlagi tako vzpostavljenega sistema zagotavljanja in kontrole kakovosti imamo pridobljeno vso potrebno tehnično dokumentacijo, ki v skladu z veljavno zakonodajo in tehničnimi specifikacijami izkazuje kakovost lastnih proizvodov in izvedenih del.

Kamniti agregati

Certifikat o skladnosti kontrole proizvodnje

Betonske mešanice

Certifikat kontrole proizvodnje

Kamniti agregati

Certifikat o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje

Betonske mešanice

Certifikat kontrole proizvodnje

Kamniti agregati

Certifikat o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje

Asfaltne zmesti

Certifikat o skladnosti tovarniške proizvodnje