Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov

Povezana slika

 

 

 

POLITIKA ZASEBNOSTI

 

V družbi CGP d.d, se tega zavedamo in spoštujemo pravice posameznikov, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo skladno z veljavnimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev podjetja in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij s stranko.

 

GDPR

 

GDPR ali Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov je predpis Evropske unije, ki ureja področje varstva osebnih podatkov in velja v celotni Evropski uniji. Določa pravne podlage, ki so potrebni za obdelavo osebnih podatkov, pravice posameznikov in pravice ter obveznosti oseb, ki obdelujejo podatke.

 

GDPR prične veljati 25. maja 2018 in posameznikom omogoča boljši nadzor nad tem, kako in za kaj se vaši osebnih podatki obdelujejo in uporabljajo. Pri tem uredba opredeljuje pomen zagotavljanja informacij in pravice posameznikov v zvezi z osebnimi podatki (kot so pravica do vpogleda v osebne podatke, pravica do popravka, izbrisa ali prenosa ipd.), ob tem pa zahteva tudi, da podjetja od posameznikov za različne namene obdelave osebnih podatkov pridobimo izrecna soglasja.

 

UPRAVLJALEC PODATKOV

 

CGP d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, (v nadaljevanju: CGP) svojim kupcem zagotavlja storitve na področju nizkih in visokih gradenj, vzdrževanja cestnega omrežja in vodotokov ter proizvodnje gradbenega materiala in izdelkov.

 

Vaše osebne podatke CGP uporablja skladno z nameni, za katere ste nam podali vaše soglasje. 

Zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Stranka/naslovnik lahko kadarkoli zahteva, da ponudnik trajno ali začasno preneha uporabljati osebne podatke in podatke za prej navedene namene. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. Obvezujemo se, da bodo osebni podatki v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani družbe CGP. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. Vaši podatki so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb. 

 

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali načinom obravnave vaših osebnih podatkov, se lahko na nas obrnete preko elektronskega naslova gdpr@cgp.si.

 

PRAVICE POSAMEZNIKOV

 

S pisno zahtevo, poslano na naslov: CGP d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, s pripisom »za GDPR«, ali na elektronski naslov gdpr@cgp.si lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave, izbris osebnih podatkov ali lahko ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

 

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: CGP d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, s pripisom »za GDPR«, ali na elektronski naslov gdpr@cgp.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

 

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 

 

HRAMBA OSEBNIH PODATKOV

 

CGP bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, v primeru pridobljenih osebnih podatkov na podlagi privolitev, pa do preklica, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov določen z zakonom. V slednjih primerih CGP podatke hrani v skladu z zakonsko obveznostjo.