Osnovni kontakti

 

 Sedež družbe
Ljubljanska cesta 36
8000 Novo mesto
T: +386 (0)7 39 42 700
F: +386 (0)7 39 42 703
E: info@cgp.si                                            


Tajništva področij

Uprava družbe

Tajništvo - 

Klavdija Brozovič 
T: +386 (0)7 39 42 705
E: brozovic.klavdija@cgp.si

Področje komerCIale, služba za kooperante

T: +386 (0)7 39 42 770


Področje tehničnih služb in proizvodnje, inženiring

T: +386 (0)7 39 42 766
E: stanka.debevec@cgp.si


Področje vzdrževanja cest

T: +386 (0)7 39 42 862
E: anica.jurecic@cgp.si

 

Kadrovska služba
Klavdija Blaj Duraković - vodja
T: +386 (0)7 39 42 733
E: klavdija.blaj@cgp.si

 

Pravna služba
Sašo Jankovič - direktor
T: +386 (0)7 39 42 781
E: saso.jankovic@cgp.si


Finančna služba in računovodstvo
Barbara Seničar Hren - vodja
T: +386 (0)7 39 42 759 
E: hren.barbara@cgp.si

PLAČILNI PROMET                              Irena Miketič                                        T: +386 (0)7 39 42 721                          E: miketic.irena@cgp.si

Predstavništva

Predstavništvo Črnomelj

Vzdrževalna baza Črnomelj
T: +386 (0)7 306 14 93
F: +386 (0)7 306 14 92
M: +386 (0)51 355 188

MARKO PLESEC
Vodja predstavništva Bela Krajina
Belokranjska cesta 32
8340 Črnomelj
T: +386 (0)7 394 28 51
F: +386 (0)7 306 14 92
M: +386 (0)31 343 776
E: marko.plesec@cgp.si

Predstavništvo Kočevje

Vzdrževalna baza Kočevje
T: +386 (0)1 835 02 00
F: +386 (0)1 835 02 01
M: +386 (0)51 355 189

Ivan Marinč
Vodja predstavništva Kočevje
Podgorska ulica
Kočevje
T: +386 (0)1 893 86 80
F: +386 (0)1 893 86 86
M: +386 (0)41 762 547
E: marinc.ivan@cgp.si

Predstavništvo Posavje

Vzdrževalna baza Drnovo
T: +386 (0)7 490 15 18
F: +386 (0)7 490 31 54
M: +386 (0)51 355 174

Tomaž Urbanč
Vodja predstavništva Posavje
Drnovo 1A
Drnovo
T: +386 (0)7 490 15 17
F: +386 (0)7 490 15 19
M: +386 (0)41 695 446
E: urbanc.tomaz@cgp.si

Enota Novo mesto

Vzdrževalna baza Novo mesto
T: +386 (0)7 394 26 45
F: +386 (0)7 394 26 41
M: +386 (0)51 355 186

Boštjan Matko
Vodja predstavništva Novo mesto
Livada
Novo mesto
T: +386 (0)7 394 26 47
M: +386 (0)41 799 759
E: matko.bostjan@cgp.si

Predstavništvo Trebnje

Vzdrževalna baza Trebnje
T: +386 (0)7 348 21 84
F: +386 (0)7 348 21 84
M: +386 (0)51 355 171

Janez Hutevec
Vodja predstavništva Trebnje in Ivančna Gorica
Temeniška pot
Trebnje
T: +386 (0)7 348 21 80
M: +386 (0)31 387 779
E: hutevec.janez@cgp.si

Enota Litija - Zagorje

vzdrževalna baza litija

MARKO VERŠIĆ

Vodja enot Litija in Zagorje - Trojane
M: +386 (0)51 616 411
T: +386 (0)1 897 42 701
F: +386 (0)1 897 42 71

E: versic.marko@cgp.si

Betonarne

Betonarna Livada
Livada 8
8000 Novo mesto
T: +386 (0)7 39 42 630

Betonarna Drnovo
Drnovo
8273 Leskovec pri Krškem
T: +386 (0)51 380 053


Betonarna Vrhpeč
Vrhpeč 
8216 Mirna Peč
T: +386 (0)7 39 36 170
M: +386 (0)51 308 047


Kamnolomi

Kamnolom Gunte
Gunte
8270 Krško
T: +386 (0)7 48 82 144
M: +386 (0)51 380 057

Kamnolom Dolenje Laknice
Dolenje Laknice
8230 Mokronog
T: +386 (0)7 38 85 375
M: +386 (0)51 654 970

Kamnolom Vrčice
Vrčice
8333 Semič
M: +386 (0)41 799 591

Kamnolom Cerov Log
Cerov Log
8310 Šentjernej
T: +386 (0)7 38 46 190
M: +386 (0)51 308 036

Kamnolom Vrhpeč
Vrhpeč 
8216 Mirna Peč
T: +386 (0)7 39 36 170
M: +386 (0)51 308 047