Novice

23. 7. 2018

Pripojitev IGM SAVA, d.o.o.

 

Obveščamo vas, da je bila družba IGM Sava d.o.o. dne 29. 6. 2018 pripojena k družbi CGP, d.d. Na podlagi sklepa sodišča je bila družba IGM SAVA d.o.o. dne 29. 6. 2018 izbrisana iz sodnega registra in ne obstaja več.  Z dnem vpisa pripojitve v sodni register je prevzemna družba CGP, d.d. kot univerzalna pravna naslednica vstopila v vsa pravna razmerja ter prevzela vse pravice in obveznosti prevzete družbe IGM Sava d.o.o.

Vse novice

Kontakt za medije

Uprava družbe:
Maja Fink
T: +386 (0)7 39 42 705
E: maja.fink@cgp.si