Aktualni projekti

Aktualni projekti

3. 8. 2017

Hotel Intercontinental

Zgradili smo prvi hotel s petimi zvezdicami v Ljubljani.

Hotel Intercontinental v Ljubljani, katerega investitor je srbsko podjetje Delta Holding, bo prvi hotel s petimi zvezdicami v Ljubljani in hkrati najvišja stavba v naši prestolnici. Le-ta ima skupaj 26 etaž, to je 4 kletne, pritličje in 21 nadstropij. Vrednost celotne investicije znaša 42 milijonov evrov.

Gradnja takšnega objekta je že sama po sebi izreden tehnološki izziv, saj gre za zelo visoko stavbo, poleg tega, pa smo bili v konkretnem primeru pri sami gradnji prostorsko zelo omejeni. Objekt je namreč postavljen v sam center Ljubljane, z dveh strani ga obdajata dve izmed najprometnejših ulic v mestu, na drugi strani meji na obstoječo stavbo, od katere je hotel oddaljen dobesedno zgolj nekaj metrov. Posledično je gradnja hotela Intercontinental poleg gradbenega izziva predstavljala tudi velik logističen izziv.

Poseben izziv predstavlja oziroma je predstavljal tudi rok izgradnje. Betonska konstrukcija hotela je bila zgrajena v manj kot letu dni. Z lastnim znanjem in izkušnjami, so naši inženirji določili tehnologijo gradnje, s katero smo bili med drugim sposobni zadostiti pogodbenim rokom. V praksi je to pomenilo, da smo eno etažo hotela zgradili v zgolj sedmih dneh. V našem podjetju so se razvile tudi posebne recepture betonov, to je betonov, ki so morali dosegati izjemno visoke tlačne trdnosti, predvsem zaradi potresne varnosti objekta. Velik zalogaj je predstavljalo tudi vgrajevanje oziroma transport taistega betona v najvišja nadstropja. Brez vsakršnih težav smo velik delež od skupno 14.000 m3 betona, kolikor jih je vgrajeno v celoten hotel, transportirali v najvišje etaže, vse do zadnje armirano betonske plošče, to je 81 metrov visoko.

Takšen rok gradnje, ki ga jih je bilo v preteklosti na Slovenskem trgu zelo malo pogojuje poleg odličnega in predvsem strokovnega vodenja tudi veliko število kvalificiranih delavcev, ki pod dobrim vodenjem kontinuirano sledijo dinamiki na gradbišču. Hotel predstavlja eno od najhitreje postavljenih objektov v zgodovini Slovenije in je tako lahko v ponos celotnemu gradbenemu sektorju, ki je ponovno dokazal, da je kljub pretekli krizi uspel dokončati izredno zahteven projekt v zastavljenih ciljih.

 


Podrobneje o gradnji v julijskem Gradbenem vestniku 

Nazaj na aktualne projekte