Novice

27. 5. 2020

Podpis pogodbe za rekonstrukcijo lokalne ceste Šmarje - Pleterje (2. faza)

V sredo, 27.5.2020, sta v prostorih Občine Šentjernej Jože Simončič, župan Občine Šentjernej, in Martin Gosenca, predsednik uprave CGP d.d., podpisala pogodbo za rekonstrukcijo lokalne ceste Šmarje  - Pleterje (2. faza). 

 

Vrednost pogodbenih del znaša 179.797,60 evrov. Sredstva ima Občina Šentjernej zagotovljena z veljavnim proračunom. CGP d.d. Novo mesto bo z deli pričel 1.6.2020 in investicijo zaključil do 15.9.2020.

 

Za investicijo je bil izdelan projekt PZI »Rekonstrukcija lokalne ceste LC 395 141, od križišča v Šmarju do križišča za Pleterje«, ki ga je izdelalo podjetje Stia d.o.o. Glede na projekt so bili za investicijo izdelani novelirani popisi s predizmerami. Prvi del navedene ceste je bil urejen v letu 2016, v aktualnem naročilu pa bo odstranjen obstoječi poškodovani nasip, izvedeni bodo temelji ter zgrajen nov nasip, urejeno bo odvodnjavanje ter položen nov dvoslojni asfalt. Obstoječe vozišče lokalne ceste Šmarje – Pleterje je zelo slabo. Površina vozišča je lokalno razpokana s posameznimi širokimi in mrežastimi razpokami, obrabljena in posedena. Z zaključeno investicijo se bo izboljšala prevoznost ceste, omogočeno bo lažje vzdrževanje navedenega odseka, odpravilo se bo poplavljanje nižje ležečih objektov ob večjih padavinah ter izboljšala splošna prometna varnost.

Vse novice

Uprava družbe:
Klavdija Brozovič
T: +386 (0)7 39 42 705
E: tajnistvo@cgp.si