Novice

12. 4. 2019

Podpisana pogodba za širitev Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje

Grosuplje, 9. april 2019 - Podpisali smo pogodbo za širitev Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje. 

Obstoječi objekt osnovne šole se bo razširil za 8 učilnic s pripadajočimi pomožnimi prostori, kot so kabineti, garderobe, sanitarije, tehnični prostori itd. Širitev pa bo obsegala tudi izgradnjo novega športnega objekta, v katerem se bo zagotovilo 3 vadbene površine z možnostjo organiziranja uradnih panožnih tekmovanj, s potrebnimi pomožnimi prostori, tehničnim prostorom, prostorom za športne pedagoge in drugimi potrebnimi spremljajočimi prostori. Borilnice v obstoječem objektu šole se bodo preuredile v garderobe za učence.

Pogodbena vrednost pa znaša 3.892.202,84 evrov z ddv.

 

Vse novice

Kontakt za medije

Uprava družbe:
Maja Strahan Štrus
T: +386 (0)7 39 42 705
E: strahan.maja@cgp.si