Novice

14. 6. 2018

Ureditev pločnika skozi naselje Muhaber

V prostorih krajevne skupnosti Bučna vas smo danes podpisali pogodbo za ureditev pločnika za pešce skozi naselje Muhaber. Vrednost pogodbe je 314.919,18 evrov z DDV, zaključek del pa je predviden v roku štirih mesecev.

Dela zajemajo ureditev enostranskega pločnika za pešce ob lokalni cesti skozi naselje Muhaber v Novem mestu v dolžini približno 300 metrov. Hkrati se bo v območju ureditve pločnika postavila še cestna razsvetljava (17 svetilk), uredilo se bo odvodnjavanje ceste z izgradnjo nove meteorne cestne kanalizacije in avtobusno postajališče.

 

Vse novice

Kontakt za medije

Uprava družbe:
Maja Fink
T: +386 (0)7 39 42 705
E: maja.fink@cgp.si