Inženirske gradnje

Inženirske gradnje so naša tradicionalna dejavnost: cestne novogradnje, rekonstrukcije in obnove cest, premostitveni objekti, izgradnja kanalizacij, vodovodov, različnih obcestnih objektov, urejanje okolice in drugo.

Kakovostne storitve inženirskih gradenj zagotavljamo z odlično tehnologijo in učinkovito povezanostjo vseh izvedbenih enot: tehničnih služb, gradbene operative, mehanizacije, skladišča in specializirane enote za polaganje asfalta.

Z gradnjo hidroelektrarn na Spodnji Savi smo uspešno začeli in začrtali novo smer na področju inženirskih gradenj. Zagotavljanje energetske stabilnosti je eden ključnih razvojnih izzivov naše države. Tega se še kako zavedamo tudi sami, zato smo z odgovornostjo in visoko mero profesionalnosti sprejeli ponujeni izziv izgradnje hidroelektrarn Blanca, Krško in Brežice.

Odlikujeta nas znanje in visoka tehnološka usposobljenost, ki jo pri delu nadgrajujemo z učinkovito organizacijo, lastno mehanizacijo in kakovostnimi surovinskimi viri.

Gradnja inženirskih objektov je kompleksen in zahteven proces, pri katerem je treba upoštevati najmanjšo podrobnost. Vsaka faza dela zahteva temeljito pripravo, ki je v nadaljevanju podkrepljena s kakovostno izvedbo.

Reference

Kontakt

CGP d.d.
Ljubljanska cesta 36
8000 Novo mesto

Stanka Debevec
T: +386 (0)7 39 42 766

E: stanka.debevec@cgp.si

Zadnja novica