Aktualni projekti

Aktualni projekti

25. 5. 2020

Izgradnja GJI v industrijski coni Beti - Metlika

 Na območju nekdanje tekstilne tovarne Beti smo februarja 2020 začeli z izvajanjem del na gradbišču IZGRADNJA GJI V INDUSTRIJSKI CONI BETI. Trenutno se izvajajo dela na komunalni infrastrukturi (kanalizacija in vodovod), pričeli pa bomo z izgradnjo interne ceste vključno z vsemi potrebnimi deli in materiali. Do sedaj je bila narejena že večina kanalizacijskega omrežja, opravljena so bila rušitvena dela za dva obstoječa objekta, izveden oporni zid ob interni cesti, ipd.

V nadaljevanju bo potrebno dokončati še vodovodno omrežje, elektro-kabelsko kanalizacijo in dostopno cesto na drugi strani industrijske cone Beti.

Dela bodo končana predvidoma v mesecu maju 2021. Vrednost pogodbenih del je 388.356,20 € brez DDV.

               

Nazaj na aktualne projekte