Aktualni projekti

Aktualni projekti

29. 7. 2019

Trgovski objekt IKEA, Ljubljana

Arhitektura objekta sledi celostni podobi Ikeinih trgovskih objektov, ki so oblikovani kot enostaven volumen s členitvami, ki nakazujejo glavni vhodni del objekta. Objekt je obarvan z značilno modro in rumeno barvo, ki je zaščitni znak naročnika. Izvedba po najsodobnejših ekoloških standardih in tehnologiji, ki zmanjša nizko porabo energije ter z ukrepi varčevanja s pitno vodo. Zunanja ureditev okoli objekta je predvidena kot asfaltna površina, ki je namenjena parkirišču. Predvidene so označitve in betonskimi robniki. Odvod vode iz parkirnih površin se bo vršilo s točkovnimi požiralniki, voda odteka preko peskolovov lovilcev olj in jaškov v meteorno kanalizacijo.Nazaj na aktualne projekte