Aktualni projekti

Aktualni projekti

1. 7. 2019

Večstanovanjski objekt Stolpnica Peca

Objekt sestavljata dve med seboj povezani stolpnici s 14 nadstropji, višine 49 metrov, v katerih bo 100 stanovanjskih enot. Parkirna mesta bodo zagotovljena v dveh kletnih etažah. V pritličju objekta bodo poslovni prostori, v nadstropjih pa stanovanjske enote različnih površin in tlorisov, in sicer s površinami med 36 m2 in 97 m2. Konstrukcija objekta je armiranobetonska, v objekt bo vgrajeno 9.500 m3 betona in 1.300 ton armature.

Nazaj na aktualne projekte