Aktualni projekti

sreda, 19. maj 2021
četrtek, 21. maj 2020
torek, 11. februar 2020
ponedeljek, 29. julij 2019
ponedeljek, 01. julij 2019
ponedeljek, 01. julij 2019
12

Aktualni projekti

25. 5. 2020

Izgradnja GJI v industrijski coni Beti - Metlika

 Na območju nekdanje tekstilne tovarne Beti smo februarja 2020 začeli z izvajanjem del na gradbišču IZGRADNJA GJI V INDUSTRIJSKI CONI BETI. Trenutno se izvajajo dela na komunalni infrastrukturi (kanalizacija in vodovod), pričeli pa bomo z izgradnjo interne ceste vključno z vsemi potrebnimi deli in materiali. Do sedaj je bila narejena že večina kanalizacijskega omrežja, opravljena so bila rušitvena dela za dva obstoječa objekta, izveden oporni zid ob interni cesti, ipd.

V nadaljevanju bo potrebno dokončati še vodovodno omrežje, elektro-kabelsko kanalizacijo in dostopno cesto na drugi strani industrijske cone Beti.

Dela bodo končana predvidoma v mesecu maju 2021. Vrednost pogodbenih del je 388.356,20 € brez DDV.

               

Nazaj na aktualne projekte