Aktualni projekti

Aktualni projekti

21. 5. 2020

Soseska Jurčkova 96 - Ljubljana

Sosesko Jurčkova 96 odlikujejo sodobna arhitektura mehkih linij in prostorna ter svetla stanovanja z velikimi terasami. Kompozicijo stavb tvori osem posamičnih enakovrstnih večstanovanjskih stavb tipa vila blok - vsaka kvadratnega tlorisa dim. 21,4 m x 21,4 m. Skupno število stanovanj bo 96. Vsi objekti so temeljeni na armirano-betonskih BRS pilotih. Stavbe so grajene kot stenasta AB konstrukcija z AB zidovi in etažnimi ploščami. Streha vseh večstanovanjskih stavb je ravna, toplotno izolirana. Kritino sestavlja polietilenska folija, brez nasutja. Fasada pa je izvedena s tankoslojnim fasadnim samočistilnim ometom z nano delci.

Nazaj na aktualne projekte