Aktualni projekti

sreda, 19. maj 2021
četrtek, 21. maj 2020
torek, 11. februar 2020
ponedeljek, 29. julij 2019
ponedeljek, 01. julij 2019
ponedeljek, 01. julij 2019
12

Aktualni projekti

29. 7. 2019

Trgovski objekt IKEA, Ljubljana

Arhitektura objekta sledi celostni podobi Ikeinih trgovskih objektov, ki so oblikovani kot enostaven volumen s členitvami, ki nakazujejo glavni vhodni del objekta. Objekt je obarvan z značilno modro in rumeno barvo, ki je zaščitni znak naročnika. Izvedba po najsodobnejših ekoloških standardih in tehnologiji, ki zmanjša nizko porabo energije ter z ukrepi varčevanja s pitno vodo. Zunanja ureditev okoli objekta je predvidena kot asfaltna površina, ki je namenjena parkirišču. Predvidene so označitve in betonskimi robniki. Odvod vode iz parkirnih površin se bo vršilo s točkovnimi požiralniki, voda odteka preko peskolovov lovilcev olj in jaškov v meteorno kanalizacijo.Nazaj na aktualne projekte