Aktualni projekti

ponedeljek, 29. julij 2019
ponedeljek, 15. julij 2019
ponedeljek, 01. julij 2019
ponedeljek, 01. julij 2019
ponedeljek, 17. junij 2019
četrtek, 13. junij 2019
torek, 02. oktober 2018

Aktualni projekti

17. 6. 2019

Logistični center Lidl Arja vas


Osnovna funkcija logističnega centra je sprejem in skladiščenje blaga v primernih temperaturnih in sanitarnih pogojih glede na vrsto blaga ter priprava blaga na nadaljnjo distribucijo do trgovin.

Funkcionalno shemo objekta določajo skladišča, ki se razlikujejo med seboj po vrsti skladiščnega blaga in različnih temperaturnih režimih. Objekt je visoko regalno skladišče , skladišče živil in ne živil, hladilnice +1, +2, +4, +14 stopinj, prostor s temperaturnim režimom +18, zamrzovalna komora                    -24 stopinj. Objekt zajema tudi prostore za zaposlene ter pisarniški prostori za upravo, energetski objekt in vratarnica.

Dimenzije objekta:

-          133.257,00 m2 površine zemljišča

-          57.546,64 m2 tlorisna površina objekta skladišča

-          620,00 m2 energetski objekt

-          38,45 m2 vratarnica

Skladišče je izvedeno v dveh etaža (P +1 delno)

-          Število parkirnih mest za osebna vozila 203

-          Število parkirnih mest za tovorna vozila 58

 

Na lokaciji logističnega centra je predvideno:

-          Število zaposlenih v skladišču                  100 oseb

-          Število zaposlenih v upravnem delu       100 oseb

-          Predviden dnevni tovorni promet           do 432 tovornih vozil

-          Dnevno obratovanje                                  24 ur

-          Letno obratovanje                                      365 dni/leto

 

 

Objekt je zasnovan kot AB montažna konstrukcija z jekleno konstrukcijo strehe, ki je položna dvokapnica. Objekt je konstrukcijsko zasnovan kot enoetažna konstrukcija v predelu hladilnic oziroma kot dvoetažna konstrukcija na delu pisarn v nadstropju.                                                                                                                 Nosilna konstrukcija strehe v predelu pisarn so montažni AB nosilci. Glavna vertikalna nosilna konstrukcija objekta so montažni AB stebri.                                                                                                                                     Stropna nosilna konstrukcija je izvedena iz TT plošč višine 90 cm. Na delu pisarniškega programa se je medetažna plošča izvedla iz PVP plošč debeline 40 cm.                                                                                                                 Montažni AB stebri so sidrani v temeljno čašo, ki je betonirana na točkovnih temeljih. Preko točkovnih temeljev stebrov in pasovnih temeljev sten se je izvedla AB plavajoča plošča debeline 25 cm. AB plošča je dilatirana po poljih ustreznih velikosti.                                                                                                               Zaradi omejitve diferenčnih posedkov se je izvedlo globoko temeljenje na pilotih različnih globin in sistemov. Pod točkovnimi čašastimi temelji stebrov in pasovnimi temelji sten se je izvedlo globoko temeljenje v sistemu CFA uvrtani armirani betonski piloti premera 60 in  80 cm, globine od 6 m         do 20 m, ki so navezani na AB točkovne in pasovne temelje.

Pod AB plavajočo ploščo pa so izvedeni VBS piloti premera 60 cm. VBS piloti so izvedeni 0,6 m pod AB  ploščo, različnih globin od 4 m do 20 m.

 

 

 

 

Nazaj na aktualne projekte