Aktualni projekti

Aktualni projekti

2. 10. 2017

Prenova Glavnega trga

Pričeli smo s prenovo novomeškega Glavnega trga. 

Dela na Glavnem trgu bodo potekala od Kandijskega mostu do Rozmanove,  v celoti bo obnovljena Pugljeva ulica in del Rozmanove do razcepa cest pri arkadah.

Glavna dela so: celostna zamenjava vseh komunalnih vodov s tem, da se zgradi pod Glavnim trgom armiranobetonski jašek širine 2 m, višine 3,30 m in v dolžini 270 m, v katerega bodo prestavljeni vsi glavni komunalni vodi.

V celoti se prenovijo vse površine Glavnega trga in dela Rozmanove ulice z granitnimi kockami in pranim betonom kot obrobni sloj. Pri tem bo potrebno položiti kar 700.000 granitnih kock. Za lažjo predstavo - to  je več kot 40 vlačilcev. V celoti se na novo opremi Glavni trg z urbano opremo. Rok izvedbe je 12 mesecev, kar predstavlja zelo kratek rok,  saj je vmes tudi kar nekaj zimskih mesecev. V zelo veliki meri pa bo hitrost napredovanja odvisna od morebitnih arheoloških najdb. V celoti se prenovi tudi Pugljeva ulica.  Velik izziv pri projektu bo predstavljalo predvsem polaganje granitnih kock po geometrijskih vzorcih arhitekta (v krogih, pavji rep …) Veliko spremembo bo predstavljal enoten izgled celotnega Glavnega trga, saj ne bodo več vidni LTŽ pokrovi, ki so do sedaj kazili izgled. Glavni trg se bo nivojsko prilagodil višinam vhodov v hiše tako, da bo končna niveleta nekaj višja od obstoječe, predvsem na začetku trga od mostu do priključka za Jenkovo ulico. Delo bomo izvajali v več fazah.

Nazaj na aktualne projekte