Aktualni projekti

Aktualni projekti

1. 3. 2016

Podpisana pogodba za drugo fazo projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske

26. februarja smo v prostorih Mestne občine Novo mesto podpisali 14 milijonov evrov vredno pogodbo za izgradnjo cevovodov in vodohranov v sklopu operacije "Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske.

Projekt pri katerem sodelujemo s podjetjem Malkom, d.o.o. bo zajemal 39 kilometrov cevovodov, od tega devet kilometrov novega, ter šest vodohranov in prav toliko prečrpališč. 

Vodovodno omrežje, ki bo petim dolenjskim občinam, to so Novo mesto, Straža, Šmarješke Toplice, Šentjernej in Škocjan, zagotovilo oskrbo s kakovostno pitno vodo bo končano s pogodbo predvidenim rokom 450 dni.

 

Nazaj na aktualne projekte