Aktualni projekti

Aktualni projekti

15. 3. 2017

Rekonstrukcija in nadgradnja prodajno škodnega centra

Za investitorja Zavarovalnico Sava, d.d. rekonstruiramo in nadgrajujemo prodajno škodni center.

Projekt je razdeljen na dva sklopa. V prvem sklopu so investicijsko vzdrževalna dela na objektih v drugem rekonstrukcija in  nadzidava poslovnega objekta za dve etaži. 

Nazaj na aktualne projekte